ความเหมาะสมของการทำโฆษณา promote facebook ล้วนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าและบริการ ซึ่งการสร้างโฆษณาบน facebook ก็ย่อมมีนโยบายการทำโฆษณาให้ถูกต้องตามความเหมาะสมด้วย เราจึงได้รวบรวมสาเหตุที่ทำให้โฆษณา promote facebook บางตัวถูกแบน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆ หรือสินค้าบางประเภทที่มีข้อจำกัดมาฝาก ดังนี้

โฆษณาหลอกลวงหรือชวนให้เข้าใจผิด เช่น

  • โฆษณาที่โปรโมทเกี่ยวกับบริการช่วยเพิ่มยอดไลก์ หรือผู้ติดตามใน Facebook หรือ Instagram
  • โฆษณาที่นำภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเคยใช้สินค้า

โฆษณาที่ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อเลี่ยงระบบตรวจจับของ Facebook

  • การใช้ตัวอักขระ หรือสัญลักษณ์อิโมจิ เช่น การใช้ตัว S แทน ร หรือใช้ตัว v แทน ข เป็นต้น
  • การจำกัดไม่ให้ Facebook เข้าถึงหน้า Landing Page (ลิงก์สำหรับสินค้าหรือบริการที่เราต้องการโปรโมท) เนื่องจากระบบจะทำการตรวจสอบว่า Landing Page ถูกลิงก์ไปยังหน้าสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้หรือไม่ หรือในหน้า Landing Page บางหน้า มีเนื้อหาที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้ออกจากหน้านั้นๆ อย่าง Pop-up ลงทะเบียน เป็นต้น
  • การพยายามสร้างบัญชีโฆษณาใหม่ หลังจากที่ Facebook บังคับใช้นโยบายการละเมิดโฆษณากับบัญชีปัจจุบัน

โฆษณา promote facebook จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการใช้ยาสูบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น บุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น

โฆษณาจะต้องไม่ชี้นำหรือสร้างการรับรู้ในทางลบ

เช่น โฆษณา promote facebook ที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ใช้รูปภาพสายวัดเอวหรือรูปคนชั่งน้ำหนัก เป็นต้น

โฆษณาต้องไม่มีภาพก่อนและหลังเปรียบเทียบกัน

ภาพที่แสดงผลลัพธ์ก่อน-หลัง ถึงแม้จะไม่มีคำระบุไว้ ระบบก็สามารถ Detect ได้ เช่น โฆษณาฟอกสีฟัน หรือโฆษณาคลินิกเสริมความงามต่างๆ เป็นต้น

โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ซึ่งการลงโฆษณา promote facebook ก็จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบทั้งหมด 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

  1. สร้างโฆษณา
  2. เมื่อกดเผยแพร่ โฆษณาจะถูกส่งไปตรวจสอบผ่านระบบและเจ้าหน้าที่
  3. เมื่อได้รับการอนุมัติ โฆษณาก็จะเริ่มแสดงผล ซึ่งระบบก็ยังคงติดตามตรวจสอบโฆษณาอยู่เรื่อยๆ หากโฆษณาได้รับการตอบรับเชิงลบจากผู้ใช้งาน ระบบก็จะกลับมาตรวจสอบดูอีกครั้ง ว่าโฆษณาได้ทำการละเมิด Policy หรือไม่ และถ้าหากมีการละเมิดเกิดขึ้นจริง โฆษณาก็จะไม่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ต่อไป

แต่หากโฆษณาถูกปฏิเสธ สามารถแก้ไขได้โดยการยื่นคำอุทธรณ์คำตัดสิน เพราะถ้าหากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่าโฆษณา facebook ไม่ได้ละเมิดนโยบายใดๆ ก็สามารถยื่นคำร้องกับระบบได้ หรืออาจแก้ไขโฆษณา โดยการปรับให้สอดคล้องกับนโยบายก็ได้

 

ค่าโฆษณา facebook แพงขึ้น แต่ยอดขายลดลงแก้อย่างไร