KOL / INFLUENCER

MINI & MICRO INFLUENCER

ให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ผ่านบุคคลผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อโซเชี่ยลออนไลน์

KOL / INFLUENCER

MINI & MICRO INFLUENCER

ให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ผ่านบุคคลผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อโซเชี่ยลออนไลน์

Influencer

INFLUENCER คือ การฝากรีวิวสินค้ากับ คนดัง ดารา เน็ตไอดอล ที่มีอิทธิพลและยอดผู้ติดตามสูงบนสื่อโซเชียล แลมีหลายคนให้ความสนใจ โดยบุคคลเหล่านี้มีการสร้าง Content ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขาเอง เช่น Blog, Instagram, Facebook, YouTube , Twitter และ Tiktok ยิ่งมีผู้ติดตามมากก็ยิ่งมีอิทธิพลมากเท่านั้น ผู้ติดตามส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยทำงาน และมักคล้อยตามเนื้อหาหรือสิ่งที่ Influencer กำลังกล่าวถึง เพราะมีความสามารถที่จะนำเสนอ โน้มน้าวใจได้ง่าย เพราะผู้ติดตามมักรู้สึกถึงความใกล้ชิดและจริงใจกับบุคคลเหล่านี้มากกว่าสื่อโฆษณาต่างๆ 

MINI

  • ผู้มีชื่อเสียง
  • บุคคลสาธารณะ

MICRO

  • Blogger
  • Fanpage
  • Youtuber

MACRO

  • Blogger
  • Fanpage
  • Youtuber

MASS

  • บุคคลทั่วไป

INFLUENCER MARKETING

ในช่วงตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา การรีวิวสินค้าด้วย Influencer เริ่มแพร่หลายมากขึ้น และเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางสังคมค่อนข้างเยอะ เริ่มจากกลุ่ม Celebrity หรือ Mass Publisher ที่เป็นดารา นักแสดง ในการโฆษณาหรือรีวิวสินค้า รองลงมาจะเป็น Blogger และ YouTuber ต่างๆ มีการพัฒนาเนื้อหาให้คนสนใจและติดตามมากขึ้น ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อโลก Online อย่างมาก เจ้าของแบรนด์ต่างๆ ก็หันมาใช้ Influencer กลุ่มนี้เพราะเข้าถึงผู้บริโภคและตรงเป้าหมายมากกว่ากลุ่มที่เป็นดารานักแสดง เนื่องจากพูดถึงสินค้าในเชิงผู้บริโภคคนหนึ่งนั่นเอง

แต่เมื่อ Influencer ที่มีผู้ติดตามมากเริ่มรับงานโฆษณาสินค้าหรือรีวิวสินค้ามากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเริ่มรู้สึกว่า Influencer กลุ่มนี้ไม่ได้ใช้สินค้าจริง ทิศทางการทำการตลาดจึงเปลี่ยนไปอยู่ที่กลุ่ม Micro Influencer และ Mini Influencer มากขึ้น เพราะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะส่วนใหญ่กลุ่มนี้ จะเป็นการทดลองใช้สินค้าจริง ๆ มีการวัดผล และนำเสนออย่างตรงไปตรงมา จึงได้รับความยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น เพราะรับรู้ถึงการนำเสนอที่จริงใจ และทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ข้อดีของการทำ

INFLUENCER MARKETING

เข้าถึงและโน้มน้าวได้ดี

รับรู้และสัมผัสถึงการนำเสนอสินค้าอย่างตรงไปตรงมาแบบผู้ที่ใช้จริง สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ติดตาม ผู้บริโภค ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น

มีผลต่อภาพลักษณ์แบรนด์

กระจายแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น การเลือกใช้ Influencer ที่เหมาะสมจะทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูดีขึ้น หรืออาจเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ไปเลยก็ได้ อย่างสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าสมุนไพร เดิมมีลูกค้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงาน การเลือกใช้คนที่มีอิทธิพลในกลุ่มๆนี้ก็ส่งผลต่อความคิดที่มีต่อแบรนด์มากขึ้น และช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ดี

วัดผลและประเมินได้

สามารถดูกระแสตอบรับได้จากยอดการเข้าถึง (Reach) คือ ยอดผู้เข้าชม และยอดการมีส่วนร่วม (Engagement) คือจำนวนยอดการกดไลค์ (Like), การแชร์ (Share), การคอมเมนต์ (Comment) ไปจนถึงการตรวจสอบและติดตามข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่คลิกผ่านลิงค์จาก Influencer แล้วเข้าไปซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของแบรนด์ก็สามารถทำได้ เพื่อประเมินผลว่ากลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ และทำให้การวางแผนกลยุทธ์ครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

Sincere

(ความจริงใจ)

Sincere
ผู้บริโภคในปัจจุบันรู้เท่าทันสื่อและการตลาดมากขึ้นและยังมีช่องทางการรับข้อมูลมากมาย ดังนั้นการตลาดที่ดีต้องมีความจริงใจ Influencer ที่เลือกใช้ควรเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเอง ดูน่าเชื่อถือ เป็นธรรมชาติ และเนื้อหาของการรีวิวไม่ควรพูดถึงแต่ข้อดีของสินค้าจนดูเป็นการอวยเกินไป ให้พูดถึงข้อเท็จจริงด้วย แต่ไม่ใช่การพูดถึงข้อเสีย เช่น การขายครีมที่เนื้อครีมมีความเข้มข้นสูง สามารถบอกว่าเหมาะกับการทาก่อนนอนมากกว่าทาไปข้างนอก เป็นต้น จะทำให้โน้มน้าวใจผู้บริโภคได้ดีกว่า

Expertise
การทำการตลาดที่มีข้อมูลครบถ้วน พิสูจน์ได้ จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าแบรนด์เชื่อถือได้ นำมาสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นการเลือก Influencer ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่ตรงกับแบรนด์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

Expertise

(ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)

Engagement

(การเข้าถึง)

Engagement
การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนผู้ติดตามเพียงอย่างเดียว แต่ทางแบรนด์ควรดูยอด Engagement ด้วย คือ การกดไลค์ (Like), การแชร์ (Share), การคอมเมนต์ (Comment) รวมกันแล้วควรคำนวณได้เป็น 5% ของจำนวนยอดผู้ติดตามทั้งหมด

Different
Influencer ในปัจจุบันมีจำนวนไม่ใช่น้อย ดังนั้นนอกจากยอดผู้ติดตาม ความรู้ความเชี่ยวชาญของ Influencer แล้ว ก็ควรเลือกผู้ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อให้โดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆ โดยต้องไม่ลืมคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วย

Different

(ความแตกต่าง)

Sincere

(ความจริงใจ)

Sincere
ผู้บริโภคในปัจจุบันรู้เท่าทันสื่อและการตลาดมากขึ้นและยังมีช่องทางการรับข้อมูลมากมาย ดังนั้นการตลาดที่ดีต้องมีความจริงใจ Influencer ที่เลือกใช้ควรเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเอง ดูน่าเชื่อถือ เป็นธรรมชาติ และเนื้อหาของการรีวิวไม่ควรพูดถึงแต่ข้อดีของสินค้าจนดูเป็นการอวยเกินไป ให้พูดถึงข้อเท็จจริงด้วย แต่ไม่ใช่การพูดถึงข้อเสีย เช่น การขายครีมที่เนื้อครีมมีความเข้มข้นสูง สามารถบอกว่าเหมาะกับการทาก่อนนอนมากกว่าทาไปข้างนอก เป็นต้น จะทำให้โน้มน้าวใจผู้บริโภคได้ดีกว่า

Expertise

(ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)

Expertise
การทำการตลาดที่มีข้อมูลครบถ้วน พิสูจน์ได้ จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าแบรนด์เชื่อถือได้ นำมาสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นการเลือก Influencer ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่ตรงกับแบรนด์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

Engagement

(การเข้าถึง)

Engagement
การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนผู้ติดตามเพียงอย่างเดียว แต่ทางแบรนด์ควรดูยอด Engagement ด้วย คือ การกดไลค์ (Like), การแชร์ (Share), การคอมเมนต์ (Comment) รวมกันแล้วควรคำนวณได้เป็น 5% ของจำนวนยอดผู้ติดตามทั้งหมด

Different

(ความแตกต่าง)

Different
Influencer ในปัจจุบันมีจำนวนไม่ใช่น้อย ดังนั้นนอกจากยอดผู้ติดตาม ความรู้ความเชี่ยวชาญของ Influencer แล้ว ก็ควรเลือกผู้ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อให้โดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆ โดยต้องไม่ลืมคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วย

เลือก Influencer อย่างไร ให้เข้ากับ Brand ของคุณ

ควรเลือกจ้าง Influencer ให้เหมาะสมกับแบรนด์,สินค้า หรือบริการที่คุณต้องการนำเสนอ ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ติดตาม และสไตล์การนำเสนอของพวกเขาเหล่านั้น อาจรวมไปถึงประวัติหรือพฤติกรรมเช่นกัน โดยทางทีมงานของเราจะช่วยเหลือในการจัดสรรและเฟ้นหาคนที่เหมาะสมให้คุณได้เลือกพิจารณา เพราะภาพลักษณ์ของ Influencer มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ

เพราะจำนวน Follower บ่งบอกถึงความมีอิทธิพลบนโลกออนไลน์

เลือกแพ็คเกจ KOL/MICRO INFLUENCER ที่เหมาะสมกับแบรนด์คุณ

เงื่อนไขการให้บริการ
– ช่องทางตัวเลือกในการเผยแพร่ Facebook , Instagram , Twitter , Pantip , Tiktok etc.
– อัตตราค่าบริการเป็นราคาเริ่มต้น และอาจมีปรับเพิ่ม ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานที่ต้องการและเรทราคาบุคคลที่ปรับเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆ

Service & Manageement

เราจะช่วยคุณโปรโมทรีวิวสินค้า ผ่านบุคคลที่ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์

Analytic & Campaign Optimization

วิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์ inside และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการเฟ้นหาบุคคลที่เหมาะสมกับ แบรนด์ , สินค้า , บริการ ของคุณ

Caption , Content

ช่วยคิด และจัดทำบทความเนื้อหาข้อความโพสต์ ให้เนื้อหาออกมาตรงตามความต้องการของคุณ รวมไปถึงการประสานงาน ต่อผู้ที่รับรีวิวสินค้า

Report

เราทำการรายงานผลลัพธ์ ส่งข้อมูลงานหลังดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้คุณได้เห็นผลลัพธ์และแนวโน้มการทำการตลาดออนไลน์สำหรับรอบถัดไปที่จะเกิดขึ้น

Digital Consulting Team

ไม่เพียงแค่ทีมงานที่บริหารจัดการประสานงานรีวิวสินค้า แต่คุณจะได้ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบส่วนตัว โดยจะคอยให้คำแนะนำและวางแผนงานในการทำการตลาดออนไลน์ให้กับคุณแบบพิเศษ

Poptimize

ช่วยทำการตลาดให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น ผ่านบริการรับรีวิวสินค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็น รีวิวสินค้าบน Twitter , รีวิวสินค้า IG , รีวิวสินค้า Facebook คุณสามารถแจ้งความต้องการหรือปรึกษาเราก่อนได้เพื่อประเมินราคาและวางแผน

Registrations

ติดต่อสอบถาม

1 + 1 =