ยิง ads โฆษณาด้วยเทคนิค Remarketing

ยิง ads โฆษณาด้วยเทคนิค Remarketing

ในเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ย่อมมีลูกค้าบางส่วนที่หลุดออกจากความตั้งใจซื้อไป เช่น ยังไม่ซื้อตอนนี้ หรือกำลังเลือกดูร้านอื่นอยู่ เป็นต้น แต่จะทำอย่างไรให้ลูกค้าเหล่านี้ไม่ลืมแบรนด์ของเรา และกระตุ้นให้กลับมาดูสินค้าของเราอีกครั้ง...