Influencer เทรนด์ กับการเปลี่ยนแปลงในปี 2021

Influencer เทรนด์ กับการเปลี่ยนแปลงในปี 2021

การตลาด Influencer และเทรนด์ ในปี 2021 นี้ จะต้องเป็นมากกว่ากระบอกเสียงแทนแบรนด์ และยังเปลี่ยนจากการเลือกใช้ Influencer ที่โดดเด่นเรื่องรูปลักษณ์หรือบุคลิกในการทำรีวิว โปรโมทสินค้าให้กลายเป็นการนำผู้ที่ใช้งานจริง หรือที่เรียกว่า Key Opinion Customer แทน...
10 เทรนด์ที่น่าสนใจของ Instagram ในปี 2021

10 เทรนด์ที่น่าสนใจของ Instagram ในปี 2021

ในปี 2021 นี้ แพลตฟอร์มที่เราต้องเร่งศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงก็คือ Instagram ที่มียอดผู้ใช้งานทะลุ 1,000 ล้านคนทั่วโลกไปแล้ว และเพื่อเพิ่มโอกาสให้แบรนด์ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง วันนี้เราจึงนำ 10 เทรนด์ที่น่าสนใจของ Instagram...
5 วิธีเลือก Influencer ก่อนเลือกมาร่วมงาน

5 วิธีเลือก Influencer ก่อนเลือกมาร่วมงาน

ด้วยความที่ Influencer เองก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การเลือก Influencer ในปัจจุบันจึงควรเพิ่มความละเอียดให้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย เพราะถ้าหากเราเลือก Influencer ผิด ก็อาจส่งผลเสียจนไปกระทบกับเป้าหมายต่างๆ ที่วางเอาไว้ได้ ทำให้เสียเวลาและเสียเงินไปโดยไม่คุ้มค่า...
จัดอันดับ Influencer มาแรงปี

จัดอันดับ Influencer มาแรงปี

Influencer Marketing ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะกับแบรนด์ด้านอุปโภคบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูงมากในปัจจุบัน เพราะสามารถวัดผลและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแบรนด์นั้นๆ ได้จริง วันนี้เราจึงนำข้อมูล Influencer ยอดนิยมจากทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ปี 2020-2021...
ทำไม Influencer ยังเป็นที่นิยมในช่วงโควิด 19

ทำไม Influencer ยังเป็นที่นิยมในช่วงโควิด 19

นอกจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จะทำให้หลายๆ ธุรกิจได้รับผลกระทบแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการทำการตลาดในรูปแบบปกติที่เคยทำ ให้ได้ผลไม่ดีเท่าเดิมอีกด้วย แต่ถึงแม้ว่าการทำการตลาดรูปแบบอื่นจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตาม การทำ Influencer Marketing...