MARKETING SOLUTION

BUSINESS START UP & SME

มากกว่าการสร้างยอดขาย
แต่ช่วยขยายธุรกิจ

MARKETING SOLUTION

BUSINESS START UP & SME

มากกว่าการสร้างยอดขาย
แต่ช่วยขยายธุรกิจ

ในยุคปัจจุบันสำหรับธุรกิจต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น ผู้ค้าออนไลน์ ธุรกิจขนาดเล็ก SME หรือแม้แต่ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ให้ความสำคัญกับ Online Marketing มากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำโฆษณาในช่องทาง Facebook / Instagram / SEO หรือรวมไปถึงการสร้าง Content Marketing ในแต่ละช่องทาง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแบรนด์สินค้า และโปรไฟล์ของธุรกิจของคุณ

Poptimize Marketing เข้าใจในทุกความต้องการของแต่ละธุรกิจ ทีมงานของเรา มีความชำนาญในหลากหลายสายงาน ที่มีประสบการณ์ทาง Online Marketing มากกว่า 5 ปี และมีบริการ Package อื่นๆที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ รวมไปถึง Package เสริมที่ Poptimize มีเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์และตรงตามความต้องการของเจ้าของธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำการตลาดและผลลัพธ์ดีที่สุด

ในยุคปัจจุบันสำหรับธุรกิจต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น ผู้ค้าออนไลน์ ธุรกิจขนาดเล็ก SME หรือแม้แต่ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ให้ความสำคัญกับ Online Marketing มากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำโฆษณาในช่องทาง Facebook / Instagram / SEO หรือรวมไปถึงการสร้าง Content Marketing ในแต่ละช่องทาง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแบรนด์สินค้า และโปรไฟล์ของธุรกิจของคุณ

Poptimize Marketing เข้าใจในทุกความต้องการของแต่ละธุรกิจ ทีมงานของเรา มีความชำนาญในหลากหลายสายงาน ที่มีประสบการณ์ทาง Online Marketing มากกว่า 5 ปี และมีบริการ Package อื่นๆที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ รวมไปถึง Package เสริมที่ Poptimize มีเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์และตรงตามความต้องการของเจ้าของธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำการตลาดและผลลัพธ์ดีที่สุด

Team Work & Focus

เรามีการทำงานที่เป็นทีม มีการวางแผนและบริหารจัดการ และมีอุดมการณ์เดียวกัน เราใช้เครื่องมือที่ดีที่สุด เราสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เป็นเลิศที่สุด ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตยิ่งขึ้นและก้าวสู่ความสำเร็จ

TEAM & SUPPORT

GRAPHIC DESIGNER

ดึงดูความสนใจผู้พบเห็นคอนเทนท์ของคุณ ผ่านครีเอทีฟ ภาพอาร์ตเวิร์ค ที่ทางทีมกราฟฟิคเราจะช่วยออกแบบภาพ และสร้างสรรค์เนื้อหาให้สมบูรณ์ที่สุด

CONTENT CREATOR

วางแผนจัดทำบทความเนื้อหา ออกมาตรงตามความต้องการของคุณและเหมาะสมกับธุรกิจ เพราะคอนเทนท์ที่ดีเปรียบเสมือนเซลล์แนะนำสินค้าเก่งๆ

ADVERTISING SPECIALIST

บริหารจัดการสื่อโฆษณาของคุณให้มีประสิทธิภาพ ออปติไมซ์ และมอนิเตอร์แคมเปญ พร้อมนำกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

DIGITAL MARKETING CONSULTANT

ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบส่วนตัว โดยจะคอยให้คำแนะนำพร้อมวางแผนงานในการทำเนื้อหาคอนเทนท์ และการตลาดออนไลน์ให้กับคุณแบบพิเศษ

TEAM & SUPPORT


TEAM & SUPPORT

GRAPHIC DESIGNER

ดึงดูความสนใจผู้พบเห็นคอนเทนท์ของคุณ ผ่านครีเอทีฟ ภาพอาร์ตเวิร์ค ที่ทางทีมกราฟฟิคเราจะช่วยออกแบบภาพ และสร้างสรรค์เนื้อหาให้สมบูรณ์ที่สุด

CONTENT CREATOR

วางแผนจัดทำบทความเนื้อหา ออกมาตรงตามความต้องการของคุณและเหมาะสมกับธุรกิจ เพราะคอนเทนท์ที่ดีเปรียบเสมือนเซลล์แนะนำสินค้าเก่งๆ

ADVERTISING SPECIALIST

บริหารจัดการสื่อโฆษณาของคุณให้มีประสิทธิภาพ ออปติไมซ์ และมอนิเตอร์แคมเปญ พร้อมนำกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

DIGITAL MARKETING CONSULTANT

ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบส่วนตัว โดยจะคอยให้คำแนะนำพร้อมวางแผนงานในการทำเนื้อหาคอนเทนท์ และการตลาดออนไลน์ให้กับคุณแบบพิเศษ