การ Promote สินค้าให้เป็นที่รู้จักเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักในการทำการตลาดและการทำธุรกิจ ถ้าไม่มีคนรู้จักก็จะไม่มีคนซื้อ เพราะฉะนั้นควรให้ความสำคัญในส่วนนี้ มาดูขั้นตอนที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้พุ่งกระฉูด ว่าต้องทำอย่างไร

Promote สินค้าด้วย 4 ขั้นตอนสุดปัง

1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของสินค้า

ก่อนที่จะ Promote สินค้า ควรทำความเข้าใจสินค้าหรือบริการ เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์แยกจุดแข็ง จุดอ่อนได้ แล้วนำจุดแข็งมาชูเป็นจุดขาย ส่วนจุดอ่อนหาวิธีมาแก้ไขปรับปรุงให้กับธุรกิจ

2. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากจะต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนแล้ว ยังต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของสินค้า คนที่จะซื้อเป็นใคร ที่สำคัญต้องเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อที่จะทำการตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาสินค้าให้ตรงกลุ่มมากที่สุด

3. เลือกแพลตฟอร์ม และออกแบบสื่อโฆษณา 

เมื่อเรารู้จักกลุ่มเป้าหมายแล้ว ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะเลือกใช้โซเชียลมีเดียไหนเป็นหลัก จะได้เข้าไปทำการตลาดได้ถูกต้อง เพิ่มโอกาสในการเห็นโฆษณาสินค้ารวมไปถึงยอดขาย จากนั้นนำสิ่งที่วิเคราะห์มาทั้งหมดมาสร้างคอนเทนต์ออกแบบสื่อโฆษณาในรูปแบบที่เหมาะกับช่องทางต่างๆ เช่น ถ้าจะเลือกทำบน Tiktok ควรทำเป็นคลิปสั้นๆ ที่ดึงดูดคนได้ในไม่กี่วินาทีแรกที่เห็น หรือถ้าเลือกทำบน Instagram ควรเน้นถ่ายรูปสวย สะดุดตาด้วยภาพที่น่าสนใจ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญหลังจากทำคอนเทนต์เสร็จคือ ควรจัดสรรงบประมาณในการทำโฆษณาให้ดี ว่าเงินที่จ่ายไปคุ้มกับผลลัพธ์ที่ได้หรือไม่

4. ปรับปรุงและพัฒนา

เมื่อทำการโฆษณาไปเรียบร้อยแล้ว นำผลลัพธ์ตัวเลขต่างๆ มาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ทำไปตอบโจทย์กับเป้าหมายหรือยัง เช่น มีคนเห็นสินค้าเยอะไหม, ได้ลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่า สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงและพัฒนาให้ครั้งต่อไปทำการ Promote สินค้าหรือโฆษณาได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มากขึ้น

และทั้งหมดนี้คือขั้นตอน Promote สินค้าเพิ่มยอดขายให้พุ่งกระฉูด การเข้าใจสินค้า, กลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาให้ดี เพราะมีผลต่อการทำการโฆษณาและการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

 

อัพเดทการทำการตลาดออนไลน์ ที่จะมาแรงในปี 2022