แน่นอนว่าถ้าโฆษณาของคุณผิดนโยบาย Facebook โฆษณานั้นจะไม่ถูกอนุมัติให้ขึ้นโฆษณาอย่างแน่นอน ถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาเสียเงินไปการทำโฆษณาแบบผิดๆ  10 ข้อ พื้นฐานควรต้องรู้ไว้ก่อนจะลงมือทำ

  1. ข้อความบนภาพที่ใช้ขึ้นโฆษณา จะต้องมีข้อความไม่เกิน 20 % ของภาพ  ซึ่งสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
  2. ภาพที่ใช้จะต้องไม่มีการเปรียบเทียบ Before&After และจะต้องไม่เป็นภาพลามกอนาจาร ต้องไม่ซูมสัดส่วนไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย  
  3. โฆษณาต้องไม่ส่งเสริม การจำหน่ายหรือการใช้อาวุธกระสุนหรือวัตถุระเบิด และการบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 
  4. โฆษณาจะต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อผู้คน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ สีผิว ชาติกำเนิด ศาสนา เพศ ความพิการทางการแพทย์หรือพันธุกรรม
  5. โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมการขายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

      6.โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมการขายหรือการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย และ อาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัยตามที่ Facebook กำหนดโดยพิจารณาตามที่เห็นสมควร

  1. โฆษณาต้องไม่มีข้อความหยาบคาย หรือ ประโยคที่ไม่ดี
  2. โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่น่าตกใจโลดโผนไม่สุภาพหรือรุนแรงเกินไป 
  3. โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมแนวธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM
  4. ห้ามใช้เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง

วิธีขายของบน Marketpalace Facebook