การวางแผนปล่อยวิดีโอโฆษณาที่ดี จะช่วยสร้าง Awareness และเพิ่มยอดขาย อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย วันนี้เราจึงรวบรวมกลยุทธ์ต่างๆ สำหรับการยิงวิดีโอโฆษณา เพื่อการโปรโมท post ที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลดีที่สุด ผ่าน 4 วิธีง่ายๆ ดังนี้

Awareness Ads

เริ่มต้นจากการทำโปรโมท post เพื่อสร้าง Awareness แนะนำแบรนด์ให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ก่อน ซึ่งวัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ จะเป็นการโฟกัสไปที่การทำให้คนส่วนใหญ่รู้จักแบรนด์ เกิดการจดจำ และเข้าถึงแบรนด์มากกว่ายอดการติดตามหรือยอดเอนเกจเมนต์นั่นเอง

Consideration Ads

เมื่อคนส่วนใหญ่เริ่มรู้จักแบรนด์แล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการเปิดโอกาสให้แบรนด์เริ่มสร้างสิ่งกระตุ้นจนก่อให้เกิดบทสนทนา เพื่อนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยอดผู้เข้าชม ยอดเอนเกจเมนต์ หรือยอดดาวน์โหลดแอป เป็นต้น

Conversion Ads

เป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การเข้าชมคลิปผ่านเว็บไซต์ หรือการซื้อสินค้า เป็นต้น โดยขั้นตอนนี้จะมีสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการใส่ปุ่ม Call to action เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วม หรือเข้ามาติดตามช่องทางต่างๆ ของแบรนด์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

Retention Ads

การปล่อยวิดีโอหลังการขายด้วยวิดีโอจากลูกค้าเก่า จะเป็นเหมือนการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้า และใช้บริการ จนอาจนำมาสู่การซื้อซ้ำได้

สิ่งสำคัญของทุกการทำโฆษณา คือความต่อเนื่อง การยิงวิดีโอโฆษณาเพียงคลิปตัวเดียวแล้วจบไป จะไม่สามารถทำให้ผู้บริโภคมี Interact หรือ Engage กับแบรนด์ในระยะยาวได้ ซึ่งวิดีโอโฆษณาที่ทำการยิงโปรโมท post ก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิดีโอขายเสมอไป แต่สามารถใช้วิดีโอให้ความรู้ วิดีโอสอนการใช้งาน หรืออาจจะเป็นวิดีโอที่ชี้แจงข้อมูลต่างๆ เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์ หรือเป็นตัวที่เริ่มสร้างบทสนทนาเพื่อผู้คุยกับลูกค้าก็ได้ด้วยเช่นกัน

นอกจาก 4 วิธียิงโฆษณาวิดีโอสำหรับโปรโมท post ที่กล่าวไปแล้ว การหมั่นตรวจสอบข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ Insight ต่างๆ เพื่อวัดผลวิดีโอโฆษณาที่ยิงไป ว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร มีส่วนร่วมในปริมาณที่มากน้อยแค่ไหน แม้กระทั่งการวิเคราะห์ว่าวิดีโอลักษณะใดที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ก็ถือเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรที่จะละเลยไปด้วย