หลังจากที่ Facebook ได้ทำการปรับแต่งอัลกอริทึ่ม โดยเปลี่ยนแปลงการจัดลำดับความสำคัญไปที่ครอบครัวและเพื่อนมากขึ้น ส่งผลให้การเข้าถึงแบบ Organic Reach หรือการเข้าถึงโพสแบบไม่ซื้อโฆษณามีจำนวนคนเข้าถึง และเห็นโพสได้น้อยลง การเสียเงินเพื่อโปรโมทโพสจึงมีความสำคัญ เพราะจะสามารถเพิ่มจำนวนคนเข้าถึงให้เราได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การโปรโมท โพส ยังสามารถตั้งค่าการโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานกระทำสิ่งต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของเราได้ เช่น การสั่งซื้อสินค้า, การจอง, การสมัครรับจดหมายข่าวสาร หรือแม้กระทั่งการส่งต่อผู้ใช้งานไปสู่เว็บไซต์หรือช่องทาง E-Commerce ที่เราต้องการสร้างยอดขายก็ได้ เป็นต้น

เทคนิคการ โปรโมท โพส

  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดึงดูดใจ : รูปภาพเป็นเนื้อหาที่ Facebook มักจะให้ความสนใจ และจัดอยู่ในระบบการค้นหาอัลกอริทึ่มเป็นอันดับต้นๆ เพราะสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าเนื้อหาประเภทอื่นบนหน้าฟีด Facebook ซึ่งรูปภาพที่ดีควรประกอบไปด้วย ชื่อแบรนด์ ข้อความเชิญชวนหรือข้อความกระตุ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจ เช่น การลดราคา หรือระยะเวลาสิ้นสุดของโปรโมชัน เป็นต้น
  • โฆษณาแบบ One Direction : คือการโปรโมท โพส Facebook ที่องค์ประกอบของโฆษณาต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก็คือรูปภาพ หัวข้อโฆษณา และเนื้อหาบทความ เพราะถ้าหากองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้ไม่สอดคล้องกัน ก็อาจจะทำให้คนเกิดความสับสน และส่งผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับการโปรโมท โพส ของเราได้ ทำให้เสียเวลาและเสียเงินค่าโปรโมท โพสไปอย่างเปล่าประโยชน์

เพราะ Facebook เริ่มใช้ระบบการจัดอันดับที่วัดผลจากความสอดคล้องของตัวโฆษณา ยิ่งภาพรวมของโฆษณาไปในทิศทางเดียวกันมากเท่าไหร่ คะแนนที่ได้ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และการโปรโมท โพสของเราก็จะมีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

  • การนำเสนอคุณค่า : คือการสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความสนใจเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมเพจจากโฆษณาที่เราทำการโปรโมท โพสไป และตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าว่าสินค้าและบริการนั้นมีคุณค่ามากพอ ด้วยวิธีการนำเสนอคุณสมบัติที่โดดเด่น ข้อแตกต่างของเราและคู่แข่ง หรือข้อเสนอพิเศษ เป็นต้น

การนำเสนอคุณค่า ควรมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ลักษณะการนำเสนอควรเป็นการชี้แจงหรือให้ข้อมูลตามความเป็นจริง หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ดูเกินจริง และควรระวังเรื่องหลักไวยากรณ์ ความถูกต้องของตัวสะกด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการโปรโมท โพส Facebook ของคุณ

  • ใช้ Call to Action : เป็นการใช้ข้อความเชิญชวนกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของเรา นอกจากนี้ยังช่วยนำทางให้ลูกค้าไปสู่ขั้นตอนที่ต้องทำต่อไปหลังจากนี้อีกด้วย

การใช้ Call to Action ถือเป็นเทคนิคในการทำการตลาดที่ดี เพราะเป็นรูปแบบที่ดูไม่ยัดเยียด ไม่บังคับลูกค้าจนเกินไป แต่จะอาศัยการนำเสนอข้อความที่พยายามสื่อสารให้ลูกค้ารู้สึกถึงความจำเป็นที่ต้องซื้อ ซึ่งเราอาจโปรโมทโพส Facebook โดยใช้ Call to Action ในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การกดสมัครสมาชิก, ซื้อตอนนี้ รับส่วนลดทันที, โปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้าย หรือ สั่งซื้อตอนนี้ รับฟรี เป็นต้น

บอกเลยว่าเทคนิคการโปรโมท โพสเหล่านี้จะช่วยให้การทำโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเพิ่มการเข้าถึง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างยอดขายให้ธุรกิจของคุณเติบโต และประสบความสำเร็จได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว

 

5 สิ่งที่ควรทำก่อนเริ่มยิงแอดเฟสบุ๊ค