บทความนี้เราจะมาบอกถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อ Online Marketing ในช่วงปี 2020 และผลสำรวจช่องทางการทำ Online Marketing ที่นักการตลาดส่วนใหญ่ต้องการตีตลาดแต่ละช่องทาง มาดูกันว่ามีช่องทางใดบ้าง และช่องทางไหนกำลังได้รับความสนใจมากที่สุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรการตลาดภายในปี 2020

(59%) Mobile Devices And Networks  

(45%) Personalisation Technologies

(35%) Internet of things  

(38%) Predictive Analytics

(37%) Big Data

(25%) Virtual / Augmentedreality

(24%) Wearable Technology

(22%) Contextually smart virtual assistants

(10%) Block chain technologies

ผลการสำรวจช่องทางการทำการตลาดที่นักการตลาดให้ความสนใจในปี 2020

(63%) Social Media เช่น การทำโฆษณา Facebook โฆษณา Instagram Youtube line@ เป็นต้น

(53%) Web เช่น การสร้างเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์บน Search Engine ไม่ว่าจะซื้อโฆษณากับ Google Ads หรือการทำ Seo

(47%) Mobile Apps การทำโฆษณาบน Application ของ Mobile

(46%) Mobile Web เน้นการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับบน Mobile

(36%) E-mail การทำเคมเปญโฆษณาผ่าน Email

(17%) Direct Mail เพิ่มการมีส่วนร่วมบน Email

(15%) Television ทำโฆษณาบนรายการทีวีโทรทัศน์

(14%) Print โปรโมทสินค้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

(7%) Radio ทำสื่อโฆษณาผ่านรายการวิทยุ

(1%) Other อื่นๆ

สรุปแนวโน้มที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ การใช้งานบน Mobile ยังคงยืนหนึ่งเพราะมีผู้ใช้งานบน Mobile เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหากจะทำธุรกิจด้านออนไลน์จะต้องให้ความสำคัญในการออกแบบให้รองรับกับ Mobile ให้มากที่สุด และต้องมีความปลอดภัยสูง

ในด้านช่องทางการทำการตลาด อันดับ 1 ยังคงเป็น Social Media การทำโฆษณา Facebook โฆษณา Instagram โฆษณาบน Youtube โฆษณาผ่าน line@ ฯลฯ นอกจากจะทำโฆษณาผ่าน Social Media การมี Website ก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของคุณเพิ่ม และยังเป็นอันดับ 2 ที่นักการตลาดพุ่งเป้าสำหรับการทำการตลาดอีกด้วย