ในยุคที่การตลาดขับเคลื่อนด้วยคอนเทนต์จำนวนมาก การนำเอา data ที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์ สามารถทำให้เราเห็นถึงสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้กับการทำตลาดมากขึ้น หรืออาจจะนำมาปรับให้สิ่งที่ทำอยู่ดีขึ้นไปอีกได้ ซึ่งบริการ content facebook จะสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อทำให้คอนเทนต์เหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ โดยมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ

ลองมองหาสิ่งที่ทำออกมาได้ดีอยู่แล้ว

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ให้กลายมาเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจขึ้น เพราะการนำสิ่งที่ดีอยู่แล้วมาวิเคราะห์จากสถิติต่างๆ จะทำให้เราเห็นแบรนด์ตัวเองได้ชัดขึ้น ว่าเนื้อหาที่ทำออกมาได้ผลตอบรับดี และมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งยังช่วยให้เราเจอช่องโหว่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์แบบไหนที่กลุ่มเป้าหมายของเราไม่ชอบ

ซึ่ง data เหล่านี้จะสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ทันที ถ้าเว็บไซต์ของคุณติดตั้ง Google Analytics หรือตัววัดสถิติเนื้อหาต่างๆ ยิ่งถ้าซื้อเครื่องมือการวัดค่าต่างๆ เพิ่มเติม คุณก็จะสามารถรู้ได้ด้วย ว่าเนื้อหาคอนเทนต์นั้นๆ ส่งผลต่อตลาดอย่างไร และส่งผลต่อยอดขายหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถนำมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค ว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้หรือไม่ด้วย

วิเคราะห์จากคอนเทนต์ที่ไม่ Success

การนำคอนเทนต์ที่ไม่ได้ผลมาวิเคราะห์ จะช่วยให้เรามองเห็นข้อผิดพลาดและ มองเห็นจุดที่ต้องนำมาปรับปรุง

แต่การเผยแพร่เนื้อหาไปสู่หลายๆ ช่องทาง แล้วเกิดมีช่องทางที่วัดผลออกมาว่าประสิทธิภาพไม่ดี เราก็อาจจะต้องวิเคราะห์อีกทีด้วย ว่าเป็นเพราะเนื้อหาคอนเทนต์นั้นถูกเผยแพร่ออกไปผิดจากช่องทางที่ควรจะเป็นหรือไม่

สิ่งที่คุณต้องทำคือ เข้าไปดูสถิติเชิงลึกต่างๆ ถึงรูปแบบคอนเทนต์ที่ถูกต้อง เมื่อปล่อยสู่ช่องทางที่ถูกต้องแล้ว จะได้รับผลตอบรับอย่างไรบ้าง การทำแบบนี้จะทำให้เราเจอรูปแบบคอนเทนต์ที่สามารถสร้างกระแสได้ดี แต่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ หรือในบางรูปแบบคอนเทนต์ที่ไม่สามารถสร้างกระแสอะไรได้เลย แต่กลับสามารถสร้างรายได้ให้กับแบรนด์ของคุณได้ บริการ content facebook จึงเป็นตัวช่วยที่ไม่ควรมองข้าม

มองหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากกลยุทธ์หรือแผนการตลาด

เมื่อเราเริ่มเข้าใจถึงเนื้อหาคอนเทนต์ที่ได้ผลดี และไม่ได้ผลจาก 2 ขั้นตอนที่กล่าวไปแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนในการมองหาช่องโหว่จากแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่วางไว้ ว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดไปบริการ content facebook และการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ จะทำให้เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตัวเองได้มากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมืออย่าง Google Analytics ซึ่งจะทำให้เราเห็นพฤติกรรมของคนที่เข้ามาดูเนื้อหาคอนเทนต์ของเราว่าเป็นอย่างไร มี Customer Journey อย่างไรบ้าง และต้องใช้เวลาแค่ไหนถึงจะเกิดการซื้อสินค้าและบริการ

การลงทุนกับเครื่องมือในการเก็บข้อมูลหรือการใช้บริการ content facebook จาก data จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายที่ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงภาพรวมได้ว่ากำลังจะเกิดสิ่งใดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปวางแผนสำหรับสร้างเนื้อหาในอนาคตได้อีกด้วย

บริการ content ปรับงานเขียนให้คนหันมาอ่านภายใน 3 นาที