อัปเดตเทรนด์ influencer marketing

อัปเดตเทรนด์ influencer marketing

influencer marketing ได้ก้าวเข้าสู่ยุค influencer Economy ที่นอกเหนือจากการสร้างคอนเทนต์แล้วยังทำหน้าที่เป็นมีเดียเพื่อขายสินค้ากันแบบตรงๆ โดยไม่แกล้งทำเป็นโฆษณาแฝงอีกต่อไป การทำ influencer marketing ในยุคนี้จึงต้องแสดงความโปร่งใสกับผู้บริโภคให้มากๆ...
Micro Influencer กำลังเสริมสำคัญของธุรกิจ E-Commerce

Micro Influencer กำลังเสริมสำคัญของธุรกิจ E-Commerce

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก เพราะธุรกิจในยุคนี้หันมาใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทสินค้าและสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube...