5 เทรนด์ google ads เพิ่มลูกค้าบนธุรกิจออนไลน์

5 เทรนด์ google ads เพิ่มลูกค้าบนธุรกิจออนไลน์

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตบนโซเชียลมีเดียได้ก็คือการสร้าง Organic Traffic หรือจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ผ่านช่องทาง search engine บน google แบบธรรมชาติ (ไม่ได้เสียค่ายิงโฆษณา) เพื่อให้ลูกค้าเจอหน้าเว็บไซต์ของร้าน และเป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้น...