วิธีการคิดคีย์เวิร์ดและตำแหน่งการวางใน SEO

วิธีการคิดคีย์เวิร์ดและตำแหน่งการวางใน SEO

Content หรือ บทความ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำ SEO ที่ผู้ใช้งานจะเสิร์ชหาจาก Keyword หรือคำสำคัญที่ต้องการ เพื่อให้มาเจอกับบทความบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งถ้าหากเราสร้าง Content หรือบทความให้มีความเกี่ยวข้อง มีคุณภาพ...