ในทุกๆ ปีต่างก็มีเทคโนโลยีและพฤติกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน แนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ก็อาจมีบทบาทเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วในปี 2020 นี้แน่นอน

วิกฤตต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิตอล และอาจส่งผลต่อการทำ Digital Marketing หนึ่งในนั้นคือเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายโฆษณาออนไลน์ เนื่องจาก Facebook มีการปรับอัลกอลิทึมอยู่บ่อยๆ ให้เราเห็นเพื่อน และครอบครัวมากยิ่งขึ้น จึงทำให้การแสดงผลของโฆษณาลดลง แต่ค่าใช้จ่ายของโฆษณากลับถูกเพิ่มขึ้นแทน และอาจมีการนำหุ่นยนต์มาแทนที่การใช้สมองคนในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ผ่านชิ้นงานโฆษณาอีกด้วย

ทีนี้เราลองมาดูแนวโน้มใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 กันค่ะ

Voice Search 

ที่ผ่านมาอาจมีการใช้ Voice Search กันมาบ้างแล้ว แต่ในปี 2020 การ Search หาข้อมูลด้วยคำสั่งเสียงอาจได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการจับจ่ายใช้สอย หรือการค้นหาข้อมูลต่างๆ ผู้ที่ทำ Digital Marketing จึงต้องทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของการค้นหาด้วยเสียง และการนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดในเรื่องของการจับ Keywords จากเสียงด้วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคในช่องทางนี้ได้อีกทาง

Chatbot

Chatbot เป็นโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ ถือเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ควรนำมาใช้กับธุรกิจออนไลน์ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าแบบเรียลไทม์ ซึ่งในปัจจุบันเราก็มีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางแอปพลิเคชันกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger, Line หรือ WhatsApp เป็นต้น แต่ในปี 2020 อาจมีการผสานเทคโนโลยี  ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพที่มากกว่าเดิม และถ้าหากต้องการใช้ Chatbot อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ควรตั้งค่าการตอบโต้กับลูกค้าโดยใช้บทสนทนาเสมือนคนที่พูดคุยโต้ตอบกันเองจริงๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปสู่การเพิ่มยอดขายได้

Focus on video

วิดีโอจะมีบทบาทมากขึ้นในปี 2020 เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพที่มากกว่า

Youtube as a separate tool

Youtube จะกลายเป็นเครื่องมือ และกลยุทธ์ในการทำการตลาดของบริษัทส่วนใหญ่

VR และ AR

คาว่าจะมีการนำ VR และ AR มาใช้ในธุรกิจและการตลาดมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ และตอบสนองความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้น

เทรนด์ส่วนใหญ่อาจมีการใช้งานกันมาบ้างแล้วในปี 2019 แต่ทุกระบบอาจถูกปรับให้การใช้งานมีความเสถียรยิ่งขึ้นในปี 2020 นักการตลาดหรือเหล่า Digital Marketing จึงควรมีการปรับตัวอยู่เสมอ อาจจะเริ่มจากการสร้างชุมชนสำหรับสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง Facebook Group เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า หรือการสร้างตัวตนแบรนด์ให้โดดเด่นท่ามกลางการแข่งขันกับสินค้าที่มีความคล้ายกันในตลาดก็ถือเป็นอีกจุดที่สำคัญเช่นกัน