Content Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้คอนเทนต์เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างเนื้อหา นำเสนอข้อมูล รวมไปถึงภาพลักษณ์ให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและจดจำแบรนด์ได้ ซึ่งคอนเทนต์ไม่ได้หมายถึงตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึงรูปภาพ วิดีโอ เสียงต่างๆ อีกด้วย

หลักในการทำ Content Marketing ให้เวิร์ค

1. เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญในการทำ Content Marketing คือ กลุ่มเป้าหมาย เพราะเป็นตัวกำหนดว่าเราต้องทำคอนเทนต์ออกมาอย่างไร สื่อสารกับใครบ้าง ข้อดีในการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายคือ ช่วยให้สามารถสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

2. กำหนดเป้าหมายของ Content ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้

ในการบริการ Content แต่ละอัน ควรกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ว่าทำไปเพื่ออะไร เช่น ทำเพื่อขายสินค้าหรือบริการ, ทำเพื่อแก้ปัญหาหรือบอกเทคนิค, ทำเพื่อสร้าง Awareness ให้คนได้รับรู้ เป็นต้น เพราะถ้าหากกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนแล้ว จะสามารถวัดผลได้ว่า Content ที่ทำไปตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

3. ลง Content อย่างสม่ำเสมอ

การทำ Content Marketing ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียวจบ เพราะทุกวันนี้บนโลกโซเชียลมีข้อมูลหลากหลายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หากต้องการให้กลุ่มเป้าหมายจดจำเราได้ ควรมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ กระตุ้นความสนใจเป็นระยะๆ

4. ทำ Content ให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่างๆ

ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มบนโซเชียลเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละช่องทางก็มีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นควรสร้างสรรค์คอนเทนต์ ทำ Content Marketing ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการในแต่ละช่องทางให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สุดท้ายสิ่งสำคัญที่จะทำให้บริการ Content Marketing เวิร์ค นั่นก็คือ ไม่ควรยัดเยียดขายสินค้าและบริการมากเกินไปจนลูกค้ารู้สึกรำคาญ แต่ควรทำคอนเทนต์ให้มีคุณค่า มีประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอยากติดตาม จนสนใจที่จะซื้อสินค้า

 

4 เครื่องมือในการจุดไอเดีย เพื่อสร้าง Content ให้น่าสนใจ