Marketing Online ถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดมาก เพราะผลจากสถานการณ์ปัจจุบันอย่างโควิด 19 ที่ทำให้หลายๆ ธุรกิจเกิดความชะงักหรือในบางที่ก็ถึงขั้นต้องปิดตัวลง ช่องทางการขายทางออนไลน์จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากในหลายๆ ธุรกิจ อีกทั้งยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้การทำงานต่างๆ เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้หลายๆ ธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

ด้วยเหตุนี้ การทำ Marketing Online ก็เลยมีบทบาทมากขึ้น และสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ ลองมาเช็คกันดูว่าคุณมี 4 ทักษะพื้นฐานที่คนทำ Marketing Online ควรมีแล้วหรือยัง ดังนี้

  1. Customer Insights

หรือข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้จะได้จากการรวบรวมผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่าง Google Audience Retention Tool หรือ Facebook Analytics เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีส่วนช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจลูกค้า รู้ถึงความต้องการต่างๆ และยังสามารถวางแผนการทำโฆษณาหรือการขายได้อย่างมีที่มาที่ไป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานทั้งหมดได้ดีมากขึ้นด้วย

  1. Content Marketing

การจะทำ Marketing Online ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นทักษะที่ควรมีติดตัว เพราะต้องทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนว่าเป็นใคร มีความชอบและความสนใจแบบไหนบ้าง จากนั้นจึงเริ่มออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหาคอนเทนต์ด้วยรูปแบบการเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ออกมาถูกใจผู้ที่ได้รับชมให้มากที่สุด

ทักษะการสร้างคอนเทนต์ที่ดีอาจเริ่มโดยการ

– เรียงโครงสร้างในการเล่าเรื่อง ว่าต้องการพูดถึงอะไรบ้างให้เป็นลำดับขั้นตอน (เมื่อเรียบเรียงโครงสร้างได้คร่าวๆ แล้วก็จะช่วยให้เราตัดเนื้อหาที่ยืดยาวหรือไม่จำเป็นออกไปได้อีกด้วย)

– เน้นความสำคัญของเรื่องที่ต้องการจะสื่อสาร

– เลือกใช้ภาษาหรือคำพูดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสาร

– เลือกเนื้อหาหรือประโยคสำคัญๆ ที่ต้องการเน้นให้อยู่ในช่วงแรกๆ ของคอนเทนต์

  1. Strategics Planning

การวางแผน การวางกลยุทธ์ และการสื่อสารทางการตลาด เป็นทักษะพื้นฐานที่คนทำ Marketing Online ทั้งหลายควรมี เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามจุดประสงค์การทำ Marketing Online ซึ่งการวางแผนทั้งหมดก็ต้องมีการคิดไว้แล้วด้วยว่าจะใช้กลยุทธ์อะไรในการสื่อสาร ต้องการสื่อสารกับใครด้วยช่องทางไหน และแต่ละช่องทางต้องทำงานอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

  1. Data Analytics

หรือทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การจะทำ Marketing Online ให้ดีต้องรู้จักใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด ซึ่งการตลาดในยุคดิจิทัลตอนนี้เราสามารถเลือกเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้ทั้งแบบฟรีและไม่ฟรี จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์เป็นผลลัพธ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถคาดการณ์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่เราต้องการได้แม่นยำมากขึ้น การวางแผนต่างๆ ก็จะมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยนำทางทีมให้สามารถทำงานตามแผนได้อย่างถูกต้องด้วยนั่นเอง

และทั้งหมดที่กล่าวมาในบทความนี้ก็คือ 4 ทักษะพื้นฐานที่คนทำ Marketing Online ควรมี ซึ่งถ้าหากขาดทักษะใดทักษะหนึ่งไป แน่นอนว่าการสื่อสารทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็อาจขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามแผนและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้แต่แรก ทำให้ต้องเสียเวลานานกว่าจนอาจถูกคู่แข่งแซงหน้าไปได้

 

5 สิ่งที่ต้องเช็ก ก่อนทำโฆษณาออนไลน์