สำหรับใครที่อยากทำ Digital Marketing แต่ไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นอย่างไร ควรเริ่มจากตรงไหนดี วันนี้เราจะมาอธิบายแต่ละขั้นแบบง่ายๆ ให้ค่ะ ซึ่งการทำ Digital Marketing สามารถเริ่มต้นได้ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ด้วยกัน โดยจะแบ่งออกเป็น ขั้นรุก ขั้นรับ และขั้นปฏิสัมพันธ์

 1. ขั้นรุก หรือขั้นตอนการสร้างความรู้จัก เป็นขั้นแรกสุดของการทำ Digital Marketing โดยเริ่มจากการทำโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่รู้จัก หรือยังไม่สนใจสินค้าของเรา เพื่อให้เกิดการรับรู้ และสนใจอยากซื้อสินค้า ซึ่งในขั้นนี้กลยุทธ์ที่นิยมใช้จะเป็น
 • Content Marketing เป็นบทความที่นำเสนอเนื้อหาที่ลูกค้าสนใจ และก่อให้เกิดการรับรู้ในตัวแบรนด์
 • Social Media Marketing เป็นการเลือกช่องทางการทำโฆษณาผ่านทาง Facebook, Instagram, Twitter หรือ Youtube ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้น
 • Pay Per Click (PPC) Advertising ไม่ว่าจะเป็น Google AdWords, Display Ads หรือ Facebook เป็นต้น
 1. ขั้นรับ เป็นขั้นตอนต่อมาที่ลูกค้ารู้จักสินค้าแล้วในระดับหนึ่ง แต่ต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม และนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เราจึงต้องตั้งรับโดยการเสนอข้อมูลที่เป็นข้อดีของสินค้า และเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วย ในขั้นนี้กลยุทธ์ที่นิยมใช้จะเป็น
 • Search Engine Optimization (SEO) ทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้นๆ ของการค้นหาใน Google เพื่อให้ลูกค้าเจอเราได้ง่ายขึ้น
 • Content Marketing คอนเทนต์ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างเนื้อหาเชิงลึก โดยการเลือกหัวข้อที่คิดว่าลูกค้าจะนำมา Search หาข้อมูลใน Google เพื่อเป็นการตั้งรับนั่นเองค่ะ
 • Landing Page เป็นหน้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือเพื่อการซื้อขาย เป็นต้น
 • Predictive Analytics ช่วยเจาะพฤติกรรมของลูกค้าว่าเข้ามาดูแล้วกี่ครั้ง มีเหตุผลอะไรที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ แล้วจึงนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้
 • นำเสนอข้อดีของแบรนด์ และสร้าง Promotion เพื่อนำมาสู้กับคู่แข่ง
 1. ขั้นปฏิสัมพันธ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะเน้นไปที่การเข้าถึงลูกค้าโดยตรง เราจึงมีหน้าที่ในการบอกข้อมูลเพิ่มเติมให้กับลูกค้าผ่านทาง LINE@ หรือ Messenger เป็นต้น ส่วนกลยุทธ์ที่นิยมใช้จะเป็น
 • Freemium เป็นการเสนอสินค้าและบริการทดลองให้แก่ลูกค้าในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ส่งฟรีภายในเดือนนี้ หรือทดลองใช้หนึ่งเดือนแล้วจึงค่อยสมัครสมาชิก เป็นต้น
 • Remarketing เป็นการดึงความสนใจเพื่อย้ำให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าของเรา
 • Email Marketing ใช้สำหรับติดตามลูกค้า เช่น ในกรณีที่ต้องการย้ำว่ามีสินค้าที่กดเลือกไว้แต่ยังไม่ได้ซ้ืออยู่ในตระกร้า เป็นต้น

การที่เราแบ่งขั้นตอนออกมาเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ พร้อมกลยุทธ์ที่ควรใช้แบบนี้ จะช่วยให้เราสามารถทำ Digital Marketing ออกมาได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะ