เมื่อเกิดสถานการณ์โควิค-19 หลายๆ ธุรกิจก็ได้ทำการปรับตัวมาทำการตลาดออนไลน์กันมากขึ้น การสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้ซื้อผ่านการเขียนบทความ หรือคอนเทนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม แต่คอนเทนต์แบบไหนล่ะ ที่จะเข้าถึงผู้บริโภคจนเกิดผลตอบรับได้มากที่สุด?

บริการ Content จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถตอบโจทย์นั้นได้ เพราะการบอกข้อมูล หรือการให้ความรู้ต่างๆ จะเป็นการสร้างความเข้าใจและความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และอาจกลายมาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องเสียเงินยิงโฆษณาเลยก็ได้ ซึ่งสิ่งที่จะได้จากบริการ Content ก็คือเทคนิคการเขียนบทความหรือคอนเทนต์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อ ดังนี้

การสร้าง Storytelling จากสินค้าธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าที่มีเรื่องราว

การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์ก็เปรียบเสมือนการสร้างเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภายในแบรนด์ของเรา ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มักมีเรื่องราวในการบอกเล่าถึงวัตถุดิบและเมนูภายในร้านของตัวเอง ว่ามีความพิเศษและแตกต่างจากร้านอื่นๆ อย่างไร เมื่อผู้บริโภคได้ฟังแล้วก็จะเกิดความรู้สึกสนใจในเรื่องราวเหล่านั้น จนรู้สึกอยากไปลองชิม เป็นต้น

การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค

บริการ Content จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ แล้วนำมาสร้างเป็นคอนเทนต์หรือบทความเพื่อเข้าถึงหรือกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้

การสร้างความน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์

การแทรกสินค้าระหว่างการให้ข้อมูลในคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคจากบริการ Content ที่จะช่วยลดค่าโฆษณาให้กับคุณได้ เพราะเมื่อคอนเทนต์นั้นๆ เป็นประโยชน์จนมีคนแชร์ออกไป เราก็จะได้การเข้าถึงที่มากขึ้น และอาจนำไปสู่การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ จนสามารถเพิ่มยอดขาย และประหยัดค่าโฆษณาในส่วนนี้ลงได้นั่นเอง

อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่า บริการ Content ที่แค่เขียนคอนเทนต์หรือบทความจะสามารถเพิ่มยอดขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาจริงหรอ?

ต้องขอบอกเลยว่าการซื้อโฆษณาถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มจำนวนการมองเห็นและยอดขายได้รวดเร็วกว่าก็จริง แต่ถ้าหากเราไม่มีความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การเสียเงินโฆษณาก็จะสูญเปล่าไปในทันที บริการ Content จึงมีความสำคัญ เพราะการสร้างคอนเทนต์เปรียบเสมือนพื้นฐานในการสร้างแบรนด์ หากเราเริ่มตรงจุดนี้ได้ดี การทำการตลาดอื่นๆ ก็จะดีตามไปด้วย

 

บริการ content marketing ทำโพสต์ประเภทใดได้บ้าง?